КРЕДИТНА СПІЛКА
«НАДІЯ АПК»

Адреса: 04053, м. Київ, вул. Стрітенська, буд. 15
 
Положення про фінансові послуги  (нова редакція від 04.10.2022 р.) .......................................
Положення про фінансові послуги  (втратило чинність) ..........................................................

Положення про фінансові послуги  (втратило чинність)   ........................................................

Положення про фінансові послуги  (втратило чинність)   ........................................................
 
Положення про фінансові послуги  (втратило чинність)...........................................................
Положення про фінансові послуги  (втратило чинність)...........................................................
Положення про фінансові послуги  (втратило чинність).............................................................
Положення про фінансові послуги  (втратило чинність).............................................................
Положення про фінансові послуги   (втратило чинність)............................................................

Положення про фінансові послуги  (втратило чинність)..............................................................

 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ про можливі наслідки згідно із законодавством України для споживачів у разі користування фінансовою послугою або невиконання ним обов’язків

 

ПОРЯДОК інформування споживачів щодо споживчого кредиту

 

Відомості про можливість та умови дострокового розірвання договору про надання споживчого кредиту, а також спосіб такого розірвання договору, строки та умови повернення коштів

 

 

На виконання вимог ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001р №2664-ІІІ (із змінами) кредитна спілка «НАДІЯ АПК» до укладання договору з клієнтом надає наступну інформацію:

 

2021 р. (у форматі pdf )

 

 

Порядок відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю:

Кредитна спілка « НАДІЯ АПК» тимчасово не здійснює відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит та не залучає колекторські компанії    до врегулювання простроченої заборгованості

 

 

 

Порядок повідомлення споживачем кредитодавця про те, що інтереси споживача фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості представляє його уповноважений представник (у форматі pdf)- Порядок повідомлення споживачем кредитодавця 

 

 

 

Умови, за яких кредитодавець розпочинає діяльність із врегулювання простроченої заборгованості, здійснює відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю.

1.КС тимчасово не здійснює відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит та не залучає колекторські компанії до врегулювання простроченої заборгованості.

2. Кредитодавець розпочинає діяльність із врегулювання простроченої заборгованості у разі якщо:
1) споживач прострочив виконання зобов’язань за договором споживчого кредиту на 90 днів,

2) рішення Кредитодавця про перенесення строків або термінів платежів за договором про споживчий кредит прийняте за результатами розгляду звернення від споживача щодо перенесення строків або термінів платежів за договором про споживчий кредит поданого не пізніше ніж за 5 (п’ять) днів до початку строку, або настання терміну платежу (повернення кредиту та/або сплати процентів) у зв’язку з виникненням тимчасових фінансових та/або інших ускладнень.

 

Порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості:


               
а) Шляхом безготівкового перерахунку коштів на поточнй рахунок Кредитодавця : кредитна спілка «НАДІЯ АПК» КОД ЄДРПОУ 26378983 п/р UA023808050000000026007151132 у АТ "Райффайзен Банк". п/р UA763052990000026508045000719 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
 Позичальник вказує в призначенні платежу: «Погашення кредиту ПІБ,  за кредитним договором № __ від _____(дата) ».
            б) Шляхом зарахування в рахунок погашення боргу за заявою члена КС зворотних внесків, що повертаються члену КС без припинення членства у КС.
   Погашення простроченої заборгованості здійснюється у такій черговості:
            1) у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума кредиту та прострочені проценти за користування кредитом;
            2) у другу чергу сплачуються сума кредиту та проценти за користування кредитом;
            3) у третю чергу сплачуються неустойка та інші платежі відповідно до договору.
            У разі затримання споживачем сплати частини споживчого кредиту та/або процентів щонайменше на один календарний місяць, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла - щонайменше на три календарні місяці Кредитодавець має право вимагати повернення споживчого кредиту, строк виплати якого ще не настав, в повному обсязі.
            Кредитодавець зобов’язаний у письмовій формі повідомляє споживача про таку затримку із зазначенням дій, необхідних для усунення порушення,та строку, протягом якого вони мають бути здійснені. Якщо Кредитодавець відповідно до умов договору про споживчий кредит вимагає здійснення платежів, строк сплати яких не настав, або повернення споживчого кредиту, такі платежі або повернення споживчого кредиту здійснюються споживачем протягом 30 календарних днів, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла - 60 календарних днів з дня одержання від Кредитодавця повідомлення про таку вимогу. Якщо протягом цього періоду споживач усуне порушення умов Договору про споживчий кредит, вимога редитодавця