Проведення Загальних зборів 2023

Кредитна  спілка “НАДІЯ АПК”

     повідомляє, що 29 травня  2023 року о 10-30 за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, буд.16

     в Київській міській раді профспілок (актова зала, 2 поверх)  відбудуться  чергові  загальні

     збори  членів  кредитної  спілки  “НАДІЯ АПК”.

     Реєстрація  учасників  зборів  з  10-00 до 10-30 години. Початок  зборів  о 10-30 годині.

Порядок  денний :

  1. Затвердження порядку  денного чергових загальних зборів.
  2. Заслуховування  та  затвердження  звітів: Спостережної  ради, Кредитного  комітету,  Правління  кредитної  спілки за 2022 рік.
  3. Заслуховування  та  затвердження   звіту та висновку  Ревізійної  комісії за 2022 рік.
  4. Заслуховування  звіту незалежного аудитора,  стосовно  фінансової звітності кредитної  спілки  “НАДІЯ  АПК ” за 2022 рік та  визначення  незалежного аудитора (аудиторської фірми)  для  підтвердження достовірності  і повноти  річної   звітності   кредитної спілки  за  2023 рік.
  5. Затвердження річної фінансової звітності та  результатів діяльності кредитної спілки  за 2022 рік
  6. Розгляд бюджету кредитної спілки  на  2023  рік.
  7. Зміна юридичної адреси (місцезнаходження) кредитної спілки.
  8. Внесення  змін  до  Статуту  кредитної  спілки  та затвердження Статуту кредитної спілки в новій редакції.
  9. Внесення змін до Положення про спостережну раду кредитної спілки «НАДІЯ АПК», Положення про правління кредитної спілки «НАДІЯ АПК», Положення про кредитний комітет кредитної спілки «НАДІЯ АПК», шляхом затвердження цих положень в новій редакції.
  10. Припинення повноважень ревізійної комісії та визнання не чинним Положення про ревізійну комісію кредитної спілки «НАДІЯ АПК»

                   Пропозиції та  зауваження  до  порядку  денного  зборів  просимо надавати в письмовій формі спостережній раді за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 16 , офіс 606 не пізніше за 15 календарних днів до проведення загальних зборів.

Довідки за тел.: +38(095) 174-6207

                   З документами, пов’язаними з порядком денним, члени спілки можуть ознайомитись у робочі дні за місцезнаходженням спілки.

                            Обов’язкова наявність паспорта при реєстрації.

 Всіх членів кредитної спілки, які змінили своє місце проживання, паспортні дані, місце роботи або номер телефону, просимо повідомити кредитну спілку.

                                                                                                                                                                                                               Спостережна рада кредитної спілки

                                                                                                                                                                                                      «НАДІЯ АПК»