Про спілку

Кредитна спілка “НАДІЯ АПК”

Кредитна спілка створена членами профспілкових організацій, які входять до Київської міської професійної спілки працівників агропромислового комплексу. Кредитна спілка «НАДІЯ АПК» (далі – кредитна спілка) – є фінансовою установою, виключним видом діяльності якої є надання фінансових послуг, передбачених законодавством України.

Це організація, заснована фізичними особами на кооперативних засадах і діє згідно рішення установчих зборів( Протокол № 1 від 25 вересня 2002 року ) на підставі Законів України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, “Про кредитні спілки”, “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення “, інших законів України та виданих відповідно до них нормативно-правових актів.
Метою створення та основними завданнями кредитної спілки являється: задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.
Для досягнення своєї мети, кредитна спілка:

  • Приймає вступні та обов’язкові пайові та інші внески від членів кредитної спілки;
  • Надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі;
  • Залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі.
  • Зобов’язання кредитної спілки перед одним своїм членом не можуть бути більше 10 відсотків від загальних зобов’язань кредитної спілки;
  • Здійснює інші види діяльності, передбачені Статутом установи.

Діяльність кредитної спілки ґрунтується на принципах:

  • Добровільності вступу та свободи виходу з кредитної спілки
  • Рівноправності членів кредитної спілки і самоврядування
  • Гласності

Ознака членства у кредитній спілці:

  • Членами кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які є членами Київської міської професійної спілки працівників агропромислового комплексу, зміна ознак не тягне за собою припинення членства у кредитній спілці.

Особливість кредитної спілки – полягає у задоволенні потреб членів у наданні послуг, але не в отриманні прибутку, що принципово відрізняє кредитні спілки від інших фінансових установ. Таким чином, члени спілки є одночасно власниками і клієнтами. Будь який член кредитної спілки, незалежно від моменту вступу, має ті самі управлінські та майнові права, що й перші засновники. Органами управління кредитної спілки є загальні збори членів кредитної спілки, спостережна рада,
ревізійна комісія, кредитний комітет та правління.


Warning: Illegal string offset ‘url’ in /home/ts485162/nadiyaapk.vaks.org.ua/www/wp-content/themes/vaks/template-parts/about-blocks/info-banner/info-banner.php on line 20

Юридична інформація

Розкриття інформації

Повна назва

НАДІЯ АПК

Ідентифікаційний код юридичної особи

26378983

Дата державної реєстрації

19.06.2003 р.

Місце діяльності

04053, м. Київ, вулиця Стрітенська, будинок 15

Наша команда


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ts485162/nadiyaapk.vaks.org.ua/www/wp-content/themes/vaks/template-parts/about-blocks/team/team.php on line 28

Спостережна рада

 

Лопата Ольга Іванівна – Голова спостережної ради

Герус Сергій Миколайович – Заступник голови спостережної ради

Одновол Людмила Опанасівна – Секретар спостережної ради

Сидоренко Тетяна Миколаївна – Член спостережної ради

Ткач Тетяна Петрівна – Член спостережної ради

 

Правління

 

Кравець Олена Володимирівна – Голова правління

Лятамбур Тетяна Сергіївна – Член правління

 

Кредитний комітет

 

Пархоменко Олександр Миколайович – Голова кредитного комітету

Бельченко Тетяна Василівна – Заступник голови кредитного комітету

Кравець Олена Володимирівна – Секретар кредитного комітету

 

Ревізійна комісія

 

Ярова Любов Василівна – Голова ревізійної комісії

Марусова Ірина Миколаївна – Заступник голови ревізійної комісії

Стасенок Лариса Миколаївна – Секретар ревізійної комісії


Warning: Illegal string offset ‘url’ in /home/ts485162/nadiyaapk.vaks.org.ua/www/wp-content/themes/vaks/template-parts/about-blocks/info-banner/info-banner.php on line 20

Партнери