Ідея створення кредитної спілки

Читати більше

Кредитна спілка «НАДІЯ АПК» (далі – кредитна спілка) – є фінансовою установою, виключним видом діяльності якої є надання фінансових послуг, передбачених законодавством України.

Це організація, заснована фізичними особами на кооперативних засадах і діє згідно рішення установчих зборів ( Протокол № 1 від 25 вересня 2002 року ) на підставі Законів України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, “Про кредитні спілки”, “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення “, інших законів України та виданих відповідно до них нормативно-правових актів

Партнери